Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Lovosice

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Tomáš Vybíral

Může USA všechno? Asi ano, ale je to správné? V událostech posledních měsíců jsme se mohli přesvědčit o moci a troufalosti USA. Při občanské válce v Sýrii byli použity chemické zbraně. Dnes to víme, ale před pár měsíci tomu tak nebylo, a přesto se USA chtěla zapojit do bojů na straně povstalců, i když nevěděla, kdo zbraně použil.

10.12.2013 v 14:45 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Tereza Schmiedlová

Soužití Každá země má svou vlastní historii, tradice a zvyky, které si lidé po staletí předávají. Poskytují tím své zemi jakousi exotičnost, která je v poslední době čím dál tím více vyhledávaná nejen turisty, ale také filmovými společnostmi, které se snaží zachovat všechny zanikající kultury v jejich surové podobě různými dokumentárními filmy.

10.12.2013 v 14:44 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Tereza Hájková

Globální Morálka My a kultura? Máme zde otázku: Do jaké míry máme ctít kulturní, náboženské a spole enské zvyky jiných národů? Máme se snažit přizpůsobit, když žijeme jinde, a požadovat od jiných, aby se přizpůsobili našim pravidlům, když žijí u nás?

10.12.2013 v 14:40 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 22 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Pavlína Tajnerová

Máme právo soudit jiné? Existuje mnoho otázek, na které se jen těžko hledá odpověď - a tato patří mezi ně. My, lidé žijící v euroamerické kultuře, považujeme lidská práva za samozřejmost. Došli jsme k nim po mnoha staletích vývoje. To, co se dříve mnohdy zdálo správné, je dnes špatné.

10.12.2013 v 14:39 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 36 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Nikola Goldová

Ctíme jiné kultury Ve světě existuje nepřeberné množství různých kultur, ať už náboženských (muslimové, křesťané...), tak i národnostních či zájmových.

10.12.2013 v 14:37 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 18 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Kateřina Prošková

Jaký má vliv množství kultur na vznik globální morálky Tak jako má každý národ svoji kuchyni, má i svojí morálku. Morálka se vyvíjela postupem času vlivem různých kulturních událostí a zvyků.

10.12.2013 v 14:36 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 13 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Josef Hrzán

Ctíme jiné kultury V dnešním světě plném cestování do zahraničí, a dokonce i stěhování se mimo svoji vlast, je aktuální otázka ctění jiných kultur. Do jaké míry máme ctít kulturní, náboženské a společenské zvyky jiných národů? Najít správnou odpověď na tuto otázku není snadný úkol.

10.12.2013 v 14:35 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 14 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Jaroslav Filip

Mají velmoci právo zasáhnout? Opravdu mají právo velké státy jako například USA vměšovat se do konfliktů v Asii nebo Africe? Někdy ani možná neznáme pravou podstatu zásahu proti nějakému režimu.

10.12.2013 v 14:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Daniel Erlich

Globální realita S globálními problémy se v dnešní době setkáváme prakticky každý den. Jde o problémy, které jsou společné pro celý svět a ovlivňují budoucnost lidí naší planetě. Tyto problémy je nutné řešit, aby se dosáhlo zmírnění jejich katastrofálních následků nebo jejich úplného odstranění. Řešení ale není zdaleka jednoduché, a protože jde o problémy téměř každého státu, je zde velmi důležitá spolupráce a dohoda mezi nimi. Mezi hlavní globální problémy řadíme tání ledovců, konflikty zapříčiněné náboženskými rozdíly, rasismus a spoustu dalších. Já jsem si ale téma slohové práce vybral krize v chaotických zemích.

10.12.2013 v 14:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Anna Filousová

Etnická a rasová ,,demokracie" Lidé jsou schopni respektovat jiné národnostní kultury, ale většinou nechtějí. Jedním z příkladů je Česká republika, kde je obrovský počet lidí, kteří se řídí předsudky a nejsou schopni respektovat kulturní zvyky a tradice Romů. Bohužel k tomu přispívají také naše zákony, které zvýhodňují romskou menšinu, což je největší problém dnešní společnosti.

10.12.2013 v 14:29 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 17 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Aneta Procházková

Národní menšiny v České republice Je známo, že v České republice žije více kultur vedle sebe. Bohužel se stává, že se některé menšiny mezi sebou neshodnou. Každý z nás má svůj důvod, proč nemá rád určitou kulturu. Nejpočetnější menšinou u nás jsou Slováci, ale ty lze opomenout, protože jsme s nimi žili v jednom státě a pomalu každý občan ČR je za menšinu nepokládá.

10.12.2013 v 14:27 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 26 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Aleš Kubíček

Globální svět V Sýrii zuří občanská válka a diktátorský režim neváhá použít chemické zbraně proti vlastnímu lidu.

10.12.2013 v 14:26 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 36 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Patrik Dojčinovič

Je učitel autoritou? Má být kamarádem nebo raději velitelem?

4.11.2013 v 19:02 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Monika Křtěnová

Učitel autoritou, či kamarádem? V dnešní době je těžké být učitelem a získat si ve třídě respekt a autoritu a to především u teenagerů. Záleží však také na přístupu učitele, jak se ke třídě chová a jaké praktiky při výkladu, či zkoušení používá. Někteří učitelé mají autoritu již v sobě, ale spousta kantorů ji nemá, nebo si ji snižuje nepříjemným vystupováním, neochotou přijmout cizí názory a lhostejností. A získávat si respekt nesmyslným nadáváním a tresty? Tudy cesta také nevede a tím horší si učitel utváří pracovní prostředí, neboť žáci poté odmítají spolupracovat, nevěnují se danému předmětu a dělají samé naschvály. Učitel pak většinou odchází z hodiny otráven.

4.11.2013 v 19:01 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 27 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Kateřina Kučerová

Škola v praxi. Žáci v dnešní době mají spoustu možností si vybrat školu, kde probíhá i praxe. Otázkou je však, jestli je lepší dávat přednost spíše konkrétní praxi, nebo raději všeobecné teorii. Bez obojí se dneska neobejdeme. Žáci by měli především znát základní věci o tom, co studují. I když sedění v lavicích není oblíbená činnost nikoho z nás, bohužel bez toho by to nešlo. A zaměstnaní bez jakékoliv praxe? To těžko. Každá škola by měla nabídnout žakům aspoň jeden rok praxe. Žáci by si pak měli být jistý, zda je práce bude bavit či ne. Ale praxe bez základních znalostí by taky nešla. Proto by měla střední škola za prvé předat žákům schopnosti, které pak využijí v praxi. Studenti by si měli za celé své studium projít tedy aspoň jednou praxí. Teorie je základ, ale praxe je hra, která nás baví.

4.11.2013 v 19:01 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 23 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Jan Paleček

Je učitel autoritou? Má být kamarádem nebo raději velitelem? Jak se učitel u žáků zapíše, tak na něj budou koukat po celý zbytek studia. Každý má ve škole více či méně oblíbeného učitele, většinou se názor žáků odrazí od toho, jak umí učitel zaujmout. Pokud neumí zaujmout, třída mu to dá sežrat a učitel odchází z hodiny otrávený. Zaujme-li, udělal první a současně ten největší krok, jelikož se žáci na jeho hodiny budou těšit. Může učitel získat autoritu zadáváním trestů nebo se s autoritou musí narodit? Na školách jsou učitelé, kteří mají autoritu přirozenou, a potom ti, kteří si ji chtějí vybudovat tím, že budou žákům nadávat a dají jim nějaký trest. Pak učitel odchází z hodiny s pocitem, jak to tomu žákovi ,,nandal“. Ale žák nad tím pouze mávne rukou a už se těší na další hodinu, až to učiteli vrátí. Potom vstoupí do třídy učitel s přirozenou autoritou, třída ztichne, poslouchá každé učitelovo slovo, z hodin si odnáší všechny informace v hlavě a doma už se na učení nemusí ani podívat. Pokud učitel autoritu nemá, může ji získat, ale tresty a nadáváním ji nezíská.

4.11.2013 v 18:46 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 25 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Gabriela Štyksová

Vědomosti nebo přátelství? Na začátek je třeba říci, že každý učitel k žákům přistupuje jinak. Znám případy, kdy si vyučující dokáže zařídit klid ve třídě i pozornost studentů jen svou přítomností, protože se ho bojí. Také ale vím o učitelích, kteří musí po svých žácích házet fixy či klíče, aby si jejich pozornost získali. Některým je to úplně jedno, vykládají a učí pro ty, kdo poslouchají a ty, co nedávají pozor, nechávají na pokoji.

4.11.2013 v 18:46 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 28 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Aleš Kubíček

Píší moji budoucnost rodiče? Za sebe musím napsat, že na gymnáziu studuji, protože mě to baví. Avšak přiznávám, že bez mých rodičů bych těžko věděl, že nějaké gymnázium vůbec existuje. Vše je dáno naší výchovou od útlého věku. Mě rodiče vychovali tak, abych v životě něco dokázal a byl sám se sebou spokojený. Funguje to takhle ve všech rodinách? Ne a vysvětlím Vám proč.

4.11.2013 v 18:45 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 29 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Radek Jelínek

Je škola naší budoucností? Jak pro koho ... Myslíte si, že je rozumné pokládat rovnítko mezi dvě tak rozdílné věci, jako jsou moje škola a budoucnost? Velké množství lidí se přece neživí ani v oboru, který studovali. Sice je jasné, že ještě nějaký čas bude škola mou bezprostřední přítomností a budoucností, ale doufám, že tento čas nebude delší, než je bezpodmínečně nutné. Neustále mám totiž pocit, že ve škole marním čas, myslím si, že středoškolské vzdělání by mělo být více ovlivnitelné samotným žákem. Určil bych tři povinné maturitní předměty (český jazyk, matematiku a anglický jazyk), přičemž žák by si mohl těsně před maturitou vybrat, jestli chce zkoušku skládat z anglického jazyka nebo matematiky (český jazyk povinně pro všechny). Ostatní předměty by si žáci sami volily, podle svého zájmu ale nejméně dva. A tak by se každý učil to, co by ho zajímalo (kromě povinných tří hodin). A všichni by byli spokojení, žáci by nemuseli zbytečně trávit svůj život mezi chladnými školními zdmi a učitelé by se nemuseli dívat na otrávené obličeje. Takto většina lidí studuje i to, co je nezajímá, protože musí. Proto bude škola mou děsivou budoucností ještě několik dalších let.

4.11.2013 v 18:44 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 11 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Ústecký kraj

Gymnázium Lovosice - Nikola Sytařová

Přednost spíše konkrétní praxi nebo raději všeobecné teorii? Tato otázka se v poslední době řeší celkem často. A nepřemýšlí o ní jen učitelé, ředitel školy nebo dospělí, ale i studenti jako jsme my. Například, když si vybíráme, na kterou školy bychom rádi šli, tak musíme vědět, co chceme dělat. Pokud někdo chce být mechanikem, půjde na střední školu technickou. Když však neví, jakou profesi by do budoucna chtěl dělat, jde třeba na gymnázium. Tam se učí od každého předmětu něco, hlavně to důležité. Proto poté student má obecné znalosti, ale často mu chybí praxe. Naopak na technické škole studenti získají právě zkušenosti v oboru, který si zvolí. Podle studií u státních maturit mají lepší výsledky žáci gymnázií. Jenže nevýhodou pro někoho může být, že po absolvování právě tohoto typu školy, nemá žádné zaměření. Tudíž by měl pokračovat na vysoké škole. Kdežto člověk, co vystuduje střední školu technickou, už může v tomto oboru hledat práci. Proto si myslím, že zde platí slovní spojení - zlatá střední cesta. Na školách je důležité učit nás, studenty, teorii i praxi.

4.11.2013 v 18:43 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 32 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.